< meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" > Spleis

Tekst-utklipp fra CD1

"Sanga om mange slags kjærlighet"

SPLEIS