Thomas Bjørnholm, 2005-09-01

Tilbake til ernst-rolf.com

1 Viktig ressurs for Nato-alliansen

SHAPE, BELGIA/ RYGGE: Norge får mye ros for sitt arbeid innen elektronisk krigføring. Under Trial Hammer 05 fikk EK-miljøet i Luftforsvaret vist hva de kunne, med resultater som Nato har merket seg.

Av kapt Thomas Bjørnholm / LUKS INFO (tekst)

Et lite miljø
Det er ikke mange hodene fagmiljøet innen elektronisk krigføring i Luftforsvaret utgjør, men de har vist seg å bli en meget viktig styrkeforsterker. I dag operer FEKS/717 skvadronen ved Rygge flystasjon med 2 flymaskiner (DA-20) til EK- oppdrag, og har i tillegg en maskin som utfører kalibrerings- og transportoppdrag. Det er EK-oppdragene som er kjernen i skvadronens virksomhet. Disse oppdragene går i all hovedsak ut på å drive med innsamling og analysering av data i det elektromagnetiske feltet.


ARKIVFOTO: LUFTFORSVARET

FLYR HØYT: Det norske mannskapet på DA-20 maskinen står høyt i kurs, og viser at Norge er langt fremme innen elektronisk krigføring.I tillegg er maskinene utrustet for å kunne sende signaler som forstyrrer eller blokkerer andre systemer som for eksempel radar og radio-sendere/mottakere. Skvadronen består også av en operativ EK-støtteavdeling, denne delen av skvadronen har ansvaret for programmering av selvbeskyttelse og oppdragsbaserte systemer til Luftforsvarets plattformer, samt analyse og vedlikehold av Forsvarets EK databaser.

Kjernekapasitet i NATO
Før sommeren deltok FEKS /717 skvadronen på Trial Hammer 2005. En ”Trial” er et forsøk hvor hensikten er å teste ut et operativt konsept innen bestemte områder. Innenfor Elektronisk Krigføring (EK) ligger hovedfokus på egenbeskyttelse av plattformer gjennom bruk av blant annet chaff, flare, elektronisk jamming, radarvarsler med mer. Samt støtte til andre plattformer gjennom Elektroniske Støttetiltak (EST) for å øke overlevelsesevnen i operasjonsområdet eller gi måldata til egne styrker under et angrep.

ARKIVFOTO: USAF

KJEMPE: Amerikanerne deltok også med sin Combat SENT, RC-135U. Den har en betydelig kapasitet, og er viktig å teste sammen med den norske DA-20.

Overlevelsesevne (Survivability) er i dag en av Natos kjernekapasiteter hvor Elektronisk Krigføring er en sterk bidragsyter.
- Gjennom Trials skaffer Norge seg en kapasitet på overlevelsesevne for egne og allierte plattformer, og som kjent så øker stridsevnen i takt med overlevelsesevnen. Overlevelsesevnen berører alle våre plattformer, og EK spiller her hovedrollen når man er ute i operasjonsområdet, sier major Arne Nerkvern ved Luftoperativt inspektorat.

Hva er poenget med å delta på denne type Trials?

ARKIVFOTO: Luftforsvaret

FORNØYD: major Nerkvern er godt fornøyd med innsatsen.

Major Nerkvern hevder Norsk deltakelse på Nato Trials er viktig:
- Gjennom gjennomføring og sluttrapportene får vi innblikk i og erfaring med de siste operative konseptene som blir testet ut, og med sin unike kompetanse gir Norge et vesentlig bidra til Nato-alliansen. Resultatene fra dette arbeidet er i de fleste tilfeller kostnadsbesparende fordi flere Nato-land og organisasjoner samarbeider – vi lærer av hverandre. Dessuten ved at man deltar selv, er man også med på å gjøre andre gode, noe som kan være avgjørende for utfallet av en Trial.

ILLUSTRASJONSFOTO: FEKS 717 SKV

LOKALISERING: Under flygning registerer man elektromagnetiske signaler. Etterhvert får man triangulert kilden, og kan deretter finne posisjon til radar, radio mv.

En fantastisk ressurs
Under Trial Hammer 2005 ble det nye EK-konseptet i Nato for første gang testet. Konseptet innebærer å gjennomføre geolokalisering av tids-sensitive mål (TST), gjennom innsamling av elektromagnetiske data fra fly. Norge viste at vi lå langt fremme, sammenlignet med de andre nasjonene som deltok. Major Bjørn Vikås, som er norsk representant i SHAPE og var operativ leder under Trial Hammer, sier at:
-det var morsomt å observere den norske innsatsen, gjennom initiativrikt og løsningsorientert arbeide, bidro man til at Trial Hammer ble en suksess. Det er tydelig at DA-20 er en viktig ressurs for Nato Response Force.

ARKIVFOTO: GAF

PÅ HJEMMEBANE: Trial Hammer 2005 ble gjennomført i Tyskland, hvor man fløy ut fra Geilenkirchen. En tysk BR-1150 Atlantic maskin bidro til å skape et multinasjonalt test miljø.

Fornøyd med nordmennene
Dette ble blant annet understreket av Eric S. Wexler, sjef for Natos EKSIGINT/ ESM arbeidsgruppe; den norske innsatsen, som foruten FEKS/717 skv besto av personell fra Luftoperativt inspektorat og etterretningstjenesten, bidro sterkt til å skape interoperabilitet og gjennom dette gjorde Trial Hammer til en suksess.
- De norske DA-20-flyene var uvurderlig under testen og er en fantastisk kapasitet for Nato–alliansen. Under Trial Hammer var de norske flyene den desidert beste plattformen. Prestasjonene som nordmennene gjorde var meget gode, og DA-20-plattformen vil være avgjørende for alliansen i fremtidige operasjoner, sier Wexler.

 

Home

Tilbake til ernst-rolf.com